ege pos

Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedir ?

Kimler yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedir ?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlara (perakende teslimde bulunan veya hizmet veren) mükellefler Vergi Usul Kanununa göre fatura vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak mecburiyetindedir.

Buna göre;

1 – 3100 sayılı Kanun mevzuatına göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetinde olan (Bakanlıkça muaf tutulanlar hariç),

2 – Vergi Usul Kanununa göre birinci ve ikinci sınıf tacir kapsamına giren,

3 – Perakende olarak mal satışı veya hizmet ifasında bulunan,

4 – Vergi Usul Kanununa göre fatura düzenleme zorunluluğu olmayan

satışları bulunan, diğer bir ifade ile perakende satış fişleri ile belgelendirilebilecek nitelikte satışları olan (Mükellefin bütün satışları için kendiliğinden fatura düzenliyor olması yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmaz.) mükellefler, yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyeti kapsamına girmektedirler.

whatsapp
Hemen Ara
TOP