ege pos

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır ?

Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kimler, hangi tarih itibariyle kullanmak zorundadır ?

3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna istinaden Bakanlığımızca muaf tutulanlar hariç olmak üzere anılan Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan diğer tüm mükellefler 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen tarihler itibariyle, basit/ bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanmak zorundadırlar.Mükellefler, bu tarihten önce de Bakanlığımızca onaylanmış Basit / bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabilirler.

whatsapp
Hemen Ara
TOP